Prawidła usługi

§ 1

Qdizajn.pl jest sklepem internetowym, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Qdizajn z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Osiedlowej 4/16 wpisaną do CEIDIG, numer NIP 6412380529. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Qdizajn.pl.

§ 2

Qdizajn.pl jest internetowym sklepem za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać wszystko co śląskie.

§ 3

1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Qdizajn.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji, wybór liczby sztuk i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu wysyłki przedmiotu.
3. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy.
4. Wysyłka towaru poprzez wybraną opcję Poczty Polskiej jest dokonywana dwa razy w tygodniu, w każdy wtorek oraz czwartek. Koszt wysyłki to 9zł lub 13zł, bez ograniczenia wagowego.
5. Jest możliwy odbiór osobisty w punkcie magazynowym ul. Dąbrowskiego 26 Ruda Śląska po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
6. Poza opcją przelewy24 można dokonać płatności na numer konta bankowego

27 1050 1331 1000 0091 4293 2038 (ing bank śląski).

W tytule płatności należy wpisać numer zamówienia.

§ 5

1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Qdizajn.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Zamawiającego, który pokrywa związane z tym koszty.
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy towar w miejsce zgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Qdizajn.pl  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Qdizajn.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.